Accent's Way

Video Magazine

Articlez

מאמרים בעברית על אנגלית מדוברת

טיפים כלליים לשיפור המבטא

אפשר לשפר את ההגייה באנגלית באופן עצמאי ולהפחית את המבטא הזר. !מעבר לשיעורים המוצעים כאן באתר להלן מספר טיפים כלליים לשיפור המבטא שניתן

המשך

על איות והגייה

חושבים שאפשר לדעת מאופן איות המילה באנגלית איך ניתן להגות אותה? Think again… אל תתנו לאיות באנגלית לבלבל אתכם. בניגוד לשפות אחרות, כמו

המשך

דו תנועות (דיפתונגים(

הדיפתונג (בעברית – דו תנועה) הוא תנועה שעוברת שינוי במהלך ההגייה. ניתן להתייחס לזה כאל שתי תנועות בהברה אחת. לרוב, בדו תנועה הדגש

המשך

אנגלית מקוצרת

כשדובר אמריקאי מדבר אנגלית, האופן בו הוא מבטא את המילים יחד אינו תמיד מקביל לאופן בו נהגיית כל מילה בנפרד. בשיחה יומיומית, לא

המשך

ה- r

אחד המאפיינים הבולטים של מבטא ישראלי הוא ההבדל באופן הגיית ה-r. בעוד שה-r הישראלית נהגית בגרון, ה-r האמריקאית נהגית ע”י הלשון והשפתיים. לצורך

המשך

Ship or Sheep

The ee as in Sheep מבין השניים צליל זה, דומה יותר לצליל ‘אִי’ בעברית אם כי הוא ארוך יותר מהצליל בעברית. את האורך של

המשך

הth

עיצור זה, הוא אחד העיצורים הבעייתיים יותר לדוברי אנגלית כשפה זרה בכללל ולדוברי עברית. בעוד שבדיבור עם מבטא זר לרוב נשמרת משמעות המילה אך מקשה מעט על ההבנה, הגייה לא מדוייקת של עיצור זה עשויה לשנות לחלוטין את משמעות המילה.

המשך

The schwa המפתח למבטא באנגלית

ה- schwa היא תנועה קטנטנה, כמעט לא מורגשת אך עם זאת זוהי התנועה הפופולארית ביותר בשפה ונמצאת בשימוש תמידי ע”י דוברי אנגלית. מעבר

המשך