דו תנועות (דיפתונגים(

הדיפתונג (בעברית – דו תנועה) הוא תנועה שעוברת שינוי במהלך ההגייה. ניתן להתייחס לזה כאל שתי תנועות בהברה אחת.

לרוב, בדו תנועה הדגש הוא על הצליל הראשון כאשר הצליל השני קצר יותר, מודגש פחות

הגייה באנגלית אנו נוטים להגות בברור את הצליל הראשון של הדיפתונג, אולם הצליל השני נעלם כמעט לחלוטין. המילה מתקצרת ולפעמים אף מאבדת ממשמעותה.

באנגלית יש חמישה דיפתונגים עיקריים:

ou – as in close ei – as in day ai – as in my oi – as in boy au – in in now

בהגייה הישראלית, המכנה המשותף לכל הצלילים הללו שאנו נוטים להגות בברור את התנועה המודגשת, כלומר, את הצליל הראשון בדו התנועה, וכמעט לא להגות את הצליל השני.

נתחיל בדיפתונג הראשון:

ou

הצליל מורכב למעשה משניים: אוֹ ואוּ. חשוב שבכל פעם שאנחנו אומרים את הצליל הזה, שהלשון שלנו תעבור את תהליך התנועה מהצליל הראשון (o) לצליל השני (u).
למשל מילים כמו:
don’t – צריכים להשמע כמו דוֹ-אוּנט (downt) ולא דוֹנט
old – צריכים להשמע כמו אוֹ-אוּלד (owld) ולא אוֹלד
won’t – ישמע כמו wo-woont (ווא-אוּנט) ולא ווֹאנט (שבעצם עשוי להתפרש כמו want)

עוד מילים לתרגול:

Lotion Clothing Though Show Home Old No slow coke post joke spoke close
both loan load Stole local Notes Boat Owner Phone Hotel Alone Only

ei

גם כאן חשוב להתעכב על החלק השני של הדיפתונג, ה-i . (הדיפתונג הזה קיים בעברית במילים כמו שני (שני דברים), תה, חוקי (חוקי העיר))

eight rain great pay day gay may say play tray aid maid laid afraid tame came games shame sane pain stale whales behave gave bays amaze raise

praise ways age engaged rage

ai

תנועה זו היא ארוכה, עם מפתח פה גדול (מרווח של שתי אצבעות לפחות בין השיניים בחלקה הראשון של התנועה).

eye pie die thigh sigh try cry dry tribe slide lied dried mime nine blind
shine designed aisle mile smiles dive five ties rise

oi

גם כאן הצליל ארוך

boy toy employ soy enjoy annoyed coin join avoid noise oily voice point disappoint Roy joys toilet

au

בדיפתונג הזה מפתח הפה צריך להיות גדול מאד (כרווח של שתי אצבעות בין השיניים)
How somehow

sound round brown drown ground owl mouth house allows

קראו עוד: